Nebankovní půjčky informace

Nebankovní půjčky zprávy

Češi žijí od výplaty k výplatě

Napsal admin • Čvc 16th, 2010 • Rubrika: Provident Financial

Své půjčky chtějí splácet i v případě ztráty zaměstnání, nijak se ale pro tento případ nezajišťují

Ačkoliv se více než polovina lidí obává ztráty zaměstnání a s ní spojené neschopnosti splácet hypotéky či půjčky, nijak tuto hrozbu neřeší. Ukazuje to průzkum společnosti Provident Financial, který proběhl v únoru letošního roku. Tři čtvrtiny respondentů by si své závazky pojistily proti neschopnosti splácet, ale pouhá 3 % z nich to skutečně činí. 74 % domácností nemá finanční rezervu ve výši tří platů pro případ nenadálé události.
Míra nezaměstnanosti u nás dnes činí 9,8 %, což je rekord v dějinách novodobé České republiky. „V nejbližší době nás navíc nečeká obrat k lepšímu. Předpokládáme, že nezaměstnanost ještě povyroste nad 10 %. 11% hranici by už neměla přesáhnout.  Ekonomika na mezikvartální bázi sice již roste, ale to nestačí. Empirie ukazuje, že k tvorbě dostatečného počtu nových pracovních příležitostí potřebujeme meziroční růst ekonomiky nad 3 %. S lepším počasím sice přibude nabídka sezónních prací. Přesto za předpokladu, že se vyhneme druhé recesi, počítáme v prosinci 2010 s nezaměstnaností kolem 10,0 %. Z pohledu struktury nezaměstnanosti se ukazuje, že podniky jako první propouští zaměstnance, kteří jsou nejlépe nahraditelní a do kterých dlouhodobě neinvestovali. To znamená, že mezi nezaměstnanými přibývá hlavně lidí s nižším vzděláním a současně i s nižšími úsporami,“ uvedla ekonomka Markéta Šichtařová, ředitelka společnosti Next Finance, která pro Provident zpracovává ekonomické analýzy.
Takto výrazný nárůst nezaměstnanosti se pochopitelně odrazí i na schopnosti lidí splácet své půjčky. Přestože počet nesplácených půjček mírně poroste, nepřepokládá se, že se bude jednat o dramatický nárůst. To potvrzuje i telefonický průzkum, který Provident Financial realizoval na vzorku 558 respondentů. Z výzkumu vyplývá, že většina lidí, kteří přijdou o práci, se s pomocí rodiny a příbuzných snaží své závazky splácet. Pozitivním příslibem je fakt, že 63 % dotázaných by v případě ztráty zaměstnání podniklo správný krok – snažili by se s věřitelem domluvit na snížení či odložení splátek. Pouhé 1 % lidí uvádí, že by se skrývali a neplatili. 15 % nezaměstnaných respondentů přiznalo, že snížení či ztrátu příjmů řeší půjčkou. 9 % zaměstnaných lidí zvažuje, že by v případě ztráty zaměstnání uzavřeli další smlouvu o půjčce, ze které by pokryli splátky svého předešlého úvěru. „Tato skupina lidí se vydává na cestu do tzv. úvěrové pasti a často skončí u některé z firem z oblasti šedé ekonomiky. Ty jsou ochotné půjčit peníze tomu, kdo pravděpodobně nebude mít půjčku z čeho splatit, ovšem s rizikem vysokého penále a ručení nemovitostí. V případě nesplácení tak dlužník může přijít o veškerý majetek,“ komentuje tuto situaci Ondřej Holoubek.
Provident Financial se v obchodní politice opírá o zkušenosti, které společnost získala během 130 let působení na britském finančním trhu. „Za tu dobu firma musela reagovat na dvě  světové války, velkou hospodářskou krizi i masové propuštění za vlády Margaret Thatcherové. Už tehdy se osvědčil obchodní model, který Provident využívá dodnes – přehledná a srozumitelná smlouva o půjčce s jasně stanovenou koncovou částku, kterou má zákazník zaplatit. Tato částka zůstává stejná i v případě, že se klient dostane do pracovní neschopnosti nebo onemocní a požádá o dočasné snížení nebo odložení splátek,“ uvedl Ondřej Holoubek. Tento systém a pravidelný osobní kontakt se zákazníky umožnil Providentu vyrovnat se s nástrahami jak hromadných regionálních propouštění, tak i s dlouhodobými kolísavými ekonomickými trendy.
Podle analýzy Českého statistického úřadu je v České republice k začátku února 53,2% obyvatel ekonomicky neaktivních. 5,6 milionu lidí tak nepracuje a pobírá nějakou formu státní pomoci. Mezi klienty Provident Financial je toto číslo obdobné, společnost všechny žádosti o půjčku posuzuje individuálně případ od případu. Rozlišuje přitom platby dlouhodobého charakteru, jako např. důchod, od krátkodobých, kterými jsou jednorázové sociální dávky. „Ne každý uchazeč automaticky dostane půjčku. Můžeme o ní uvažovat pouze tehdy, pokud předloží doklady o pravidelném příjmu a o výši vydání. Pokud mu na konci měsíce zůstane dostatek prostředků, můžeme se o půjčce začít bavit. V průměru nyní ale musíme odmítat až 50% žadatelů, protože nesplní naše kreditní kritéria,“ vysvětlil Ondřej Holoubek.
Při porovnání současných statistik s ostatními zeměmi eurozóny naše téměř desetiprocentní nezaměstnanost nevybočuje z řady. Stejně je na tom například Portugalsko, Francie a další státy, relativně vyspělé Španělsko atakuje hranici dvaceti procent, Irsko třinácti a sousední Slovensko vykazuje míru nezaměstnanosti 13,6 %.

Společnost Provident Financial s.r.o. působí na českém trhu krátkodobých hotovostních půjček pro domácnosti již 13 let a má zde 252 000 zákazníků. Poskytuje půjčky za transparentních podmínek, půjčky jsou  bezúčelové, bez ručitele, bez skrytých poplatků a sankcí. V okamžiku uzavření smlouvy zná zákazník konečnou částku, kterou zaplatí. V České republice zajišťuje zázemí společnosti 650 zaměstnanců a na 3300 obchodních zástupců. Výše půjčky se pohybuje od 3 000 do 50 000 Kč s délkou splácení 30, 45 či 60 týdnů.

Provident Financial plc byla založena ve Velké Británii již v roce 1880. V roce 2006 bylo rozhodnuto rozdělit firmu na Provident Financial plc a mezinárodní divizi podnikající pod názvem International Personal Finance (IPF), pod kterou spadá i česká pobočka Provident Financial s.r.o. IPF v současnosti působí v šesti zemích světa: v Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a v Mexiku. V nich prostřednictvím své sítě 28 000 obchodních zástupců poskytuje své služby 2 milionům zákazníků a zaměstnává na 5000 lidí.

Next Finance s.r.o. je nezávislá analytická a konzultační společnost působící v České a Slovenské republice. Tím, že Next Finance není obchodník s cennými papíry, neumožňuje obchodování na finančních trzích, sama se nevěnuje investování a není nikterak finančně provázána s jinou společností, je zcela nezávislá a nabízí objektivní analýzy, které e-mailem distribuuje svým klientům z řad velkých institucionálních klientů i drobných investorů. V ČR analýzy společnosti Next Finance s.r.o. pravidelně využívá například 7 z 10 nejvýznamnějších firem v zemi (dle žebříčku Czech Top 100), 13 bank, 6 ministerstev,7 krajů a tak dále.


Štítky: , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku