Nebankovní půjčky informace

Nebankovní půjčky zprávy

COFIDIS varuje před oddlužovacími společnostmi

Napsal admin • Čvc 16th, 2010 • Rubrika: COFIDIS

V poslední době se poměrně často objevují v médiích či internetových diskusích negativní zkušenosti zákazníků s některými tzv. oddlužovacími společnostmi. Podle údajů společnosti COFIDIS meziroční nárůst klientů, u kterých se vyskytl problém se splátkou úvěru, a podepsali smlouvu s oddlužovací společností, prudce narostl. Zákazníci, kteří mají problém se splácením svých úvěrů tak často učiní, aniž by předtím kontaktovali společnost, která jim úvěr poskytla, a dohodli se s ní na dalším postupu.

Postup jednání těchto oddlužovacích společností bývá obdobný. Klient podepíše s oddlužovací společností smlouvu, zaplatí určitý poplatek za sepsání smlouvy a za komunikaci s věřiteli a jiné náklady, které se pohybují v řádu tisíců korun. Dále klient zasílá oddlužovací společnosti v pravidelných intervalech dohodnutou částku, ze které si tato společnost strhává určité procento a zbytek posílá věřitelům. Vše probíhá na základě plné moci klienta. Věřitel je pak ve většině případů oddlužovací společností pouze e-mailem informován jednak o částce, která mu bude dále zasílána, a jednak je mu sděleno, že další komunikace bude probíhat výhradně přes oddlužovací společnost.

Mnohdy ovšem částka zaplacená oddlužovací společností nedosahuje ani minimální požadované splátky věřitele. Klient se tak může dostat do problému.

„Každý klient si musí uvědomit, že uzavřením smlouvy s oddlužovací společností, se nezbavuje povinnosti dostát svým závazkům. Pokud se klient dostane do problému se splácením, vždy je důležité, kontaktovat nejprve společnost, která mu úvěr poskytla, a dohodnout se s ním na dalším postupu,“ upozorňuje Ing. Olga Moradiellos, marketingová ředitelka společnosti COFIDIS, a dodává: „V případě, že nás kontaktuje oddlužovací společnost, snažíme se v první řadě klienta upozornit telefonicky popřípadě prostřednictvím dopisu na důsledky takového jednání a navrhneme mu možnost řešení této situace. Zároveň ho informujeme o skutečnosti, že budeme komunikovat pouze s ním, nikoliv s oddlužovací společností, s tou nejsme nijak smluvně vázáni.“


Štítky:

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku